DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

Danh sách họ tên, trình độ, bằng cấp... của cán bộ và công nhân
II- DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
         
STT HỌ TÊN         TRÌNH ĐỘ         CHUYÊN MÔN CÁC LOẠI VĂN BẰNG,
CHỨNG CHỈ KHÁC
SỐ NĂM
KINH NGHIỆM
 (tính đến
 năm 2017)
1 Dương Phú Lộc Kỹ sư Xây dựng
công trình giao thông
-Bằng nghề Quản lý đường thủy
-Chứng chỉ ĐKPT tốc độ cao loại 1
-Thuyền trưởng H2
-Chứng nhận nghiệp vụ điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa
16
2 Huỳnh Hữu Tuấn Kỹ sư Xây dựng
cầu đường
Chứng nhận nghiệp vụ điều tiết
khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa
28
3 Dương Việt Thanh  Kỹ sư thiết kế và đóng thân tàu thủy CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 18
4 Nguyễn Thanh Vân Kỹ sư Xây dựng
cầu - Đường bộ
-Chứng nhận  bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu quản lý và bảo trì ĐTNĐ
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
22
5 Nguyễn Viết Dũng Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Bằng nghề Quản lý đường thủy
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
23
6 Trương Công Vũ  Trung cấp Kế toán
hành chính sự nghiệp
CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 8
7 Bùi Việt Tân  Cử nhân Quản trị
kinh doanh
CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 6
8 Trần Văn Bé Ba Kỹ sư Kinh tế
xây dựng
-Bằng nghề Quản lý đường thủy;
-Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thủy đạc; Thuyền trưởng H3;
-Chứng chỉ ĐKPT tốc độ cao loại 1
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
19
9 Trần Bá Nguyên Bằng thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa hạng nhì CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 35
10 Nguyễn Văn Đạt 1977 Kỹ sư Kinh tế
xây dựng
-Bằng nghề Quản lý ĐT
-Thuyền trưởng H2;
-Chứng chỉ ĐKPT tốc độ cao loại 1
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
15
11 Nguyễn Thanh Bình Trung cấp X.dựng công trình thủy;
T.cấp sửa chữa và vận hành máy tàu thủy
CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 9
12 Nguyễn Thanh Vũ (1976) Trung cấp thủy lợi;
Chứng nhận nghiệp vụ Trạm trưởng
CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 19
13 Huỳnh Thanh Cường Kỹ sư Kinh tế
xây dựng
-Thuyền trưởng H3 hạn chế;
-Chứng chỉ ĐKPT tốc độ cao loại II
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
5
14 Tạ Uy Thắng   Trung cấp xây dựng Cảng - Đường thủy CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 9
15 Phạm Huy Dũng Kỹ sư Kỹ thuật
xây dựng
CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 19
16 Lê Thành Chấn Kỹ sư Xây dựng -Chứng chỉ ĐKPT tốc độ cao loại I;
 Thuyền trưởng H2
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
15
17 Phan Văn Tho Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Chứng chỉ nghiệp vụ thủy đạc
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
19
18 Nguyễn Việt Cường Trung cấp Xây dựng Công trình thủy;
Trung cấp cơ khí ô tô và máy xây dựng
-Chứng chỉ Quản lý ĐTNĐ
-Chứng chỉ Sắt hàn
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
7
19 Nguyễn Hữu Phúc Trung cấp
 Xây dựng  cầu đường
-Chứng chỉ Sắt hàn;
-Chứng chỉ thợ máy phương tiện thủy nội địa hạn chế;
-Chứng chỉ nghiệp vụ Trắc địa
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
6
20 Lê Văn Diểu Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Bằng nghề QLĐT
-Chứng chỉ ĐKPT tốc độ cao loại I
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
 
15
21 Đỗ Thanh Cường  Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Bằng nghề QLĐT
-Chứng chỉ ĐKPT thủy nội địa phục vụ công tác TKCN;
-Thuyền trưởng H3
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
 
17
22 Lê Minh Đăng Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Chứng chỉ nghiệp vụ thủy đạc
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
11
23 Hồ Văn Mến Trung cấp Xây dựng công trình thủy CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 7
24 Phạm Văn Bỉnh - Kỹ sư Kỹ thuật
           xây dựng;
- Trung cấp Xây dựng công trình thủy
-Chứng chỉ QLĐT;
-Thuyền trưởng H3;
-CC nghiệp vụ thủy đạc
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
20
25 Lê Hoà Thuận Chứng chỉ nghề
Quản lý đường thủy
-CN ngiệp vụ trạm trưởng; 
-Chứng chỉ lái PTTNĐ hạn chế
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
20
26 Trần Văn Đời Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Bằng nghề QLĐT;
-Thuyền trưởng H3;
-Chứng chỉ thợ máy PTTNĐ hạn chế
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
19
27 Tào Quốc Bình Kỹ sư Kinh tế xây dựng CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 18
28 Phan Tấn Đức Trung cấp Xây dựng công trình thủy - Thuyền trưởng H3;
- CC ĐKPT TĐC loại 1;
- CN nghiệp vụ Trạm trưởng;
- CC nghiệp vụ thủy đạc;
- CC thợ máy TNĐ
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
26
29 Lê Thanh Vũ Kỹ sư Đóng tàu thủy -CC nghiệp vụ thủy đạc
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
13
30 Nguyễn Đức Thành Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Bằng nghề QLĐT
-Thuyền trưởng H2
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
 
22
31 Trần Mạnh Hùng Kỹ sư Kinh tế
xây dựng
-Bằng nghề QLĐT
-Thuyền trưởng H3
13
32 Ngô Hòa Bình  Bằng nghề Quản lý
đường thủy 
-CC nghiệp vụ Trắc địa
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
15
33 Hà Hoàng Lâm   Bằng nghề Quản lý
đường thủy 
-Thuyền trưởng H3
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
19
34 Nguyễn Thành Khắc Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Bằng nghề QLĐT
-Chứng nhận nghề Hàn
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
18
35 Huỳnh Quốc Tỏa Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Máy trưởng H3;ĐKPT TĐC LII;
-CC Sắt hàn
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
6
36 Nguyễn Thị Ngà Kỹ sư Kinh tế
xây dựng,
Trung cấp thủy lợi
CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 20
37 Lê Quốc Hưng Trung cấp X.dựng công trình thủy CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 14
38 Trần Văn Hòa Kỹ sư thiết kế và đóng thân tàu thủy -Chứng chỉ nghiệp vụ Thủy đạc
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
26
39 Cao Văn Kiến Kỹ sư Kinh tế
 vận tải biển,
 Trung cấp XD công trình thủy
CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 17
40 Đặng Văn Hậu Thuyền trưởng H3  -Bằng nghề QLĐT
-Chứng chỉ nghiệp vụ Trắc địa
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
16
41 Lý Thanh Tâm Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Bằng nghề QLĐT
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
16
42 Vương Hùng Trang KS Kinh tế xây dựng, Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Công nhân lành nghề QLĐT
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
26
43 Vương Quôc Hùng Kỹ sư Kinh tế xây dựng CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 25
44 Vương Đại Thắng Kỹ sư Kinh tế
xây dựng
-Bằng nghề QLĐT;  
-Thuyền trưởng H3
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
17
45 Hồ Minh Trí  Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Chứng chỉ QLĐT;            
-Thuyền trưởng H3
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
20
46 Tào Ngọc Hân      Bằng nghề QLĐT -CC nghiệp vụ thủy đạc;
 -CC nghiệp vụ trắc địa
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
16
47 Lê Minh Đấu Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Chứng chỉ nghiệp vụ thủy đạc;
-CC Vận hành máy cần trục
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
7
48 Nguyễn Hoàng Tú  Kỹ sư môi trường CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 3
49 Ng.Duy Minh Tâm Kỹ sư Kinh tế
Xây dựng 
CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 20
50 Hà Duy Bảo Kỹ sư Kinh tế
Xây dựng 
-Chứng chỉ QLĐT;           
-Thuyền trưởng H2
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
19
51 Nguyễn Khắc Vũ Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Chứng chỉ QLĐT;               
-Máy trưởng H2
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
13
52 Đoàn Thanh Viên Trung cấp Xây dựng công trình thủy -CC nghề QLĐT; Bằng nghề
-Vận hành xe máy công trình
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
9
53 Bạch Văn Nguyên Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Chứng chỉ nghề QLĐT;
-CC nghiệp vụ thủy đạc
-Bằng nghề Điện - Nước xây dựng;
-Thuyền trưởng H3 hạn chế
-CC nghiệp vụ thủy đạc
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
9
54 Nguyễn Thanh Vũ (1983) CC nghề QLĐT -Máy trưởng H2;
-Bằng nghề Khai thác máy tàu thủy
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ

 
13
55 Phan Quang Thiện Kỹ sư thiết kế và đóng thân tàu thủy; Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Máy trưởng H2
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
26
56 Phan Minh Nam Trung cấp Xây dựng công trình thủy -TC Hàn điện tàu
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
5
57 Cao Hiền Nhân Kỹ sư Xây dựng cầu - Đường bộ ;
 Trung cấp Xây dựng công trình thủy
CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 32
58 Trương Hoàng Phong       Bằng nghề QLĐT -ĐKPT tốc độ cao loại II;
-Thuyền trưởng H3
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
9
59 Nguyễn Thanh Điền Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Chứng chỉ nghề QLĐT;
-CC nghiệp vụ Trắc địa;
-Máy trưởng H2
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
13
60 Nguyễn Thái Ngọc Trung cấp Xây dựng
cầu đường
- Thợ máy 2;
-CC nghiệp vụ thủy đạc
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
8
61 Nguyễn Văn Đông Bằng thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa hạng nhì -Cao đẳng nghề điều khiển PT TNĐ
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
1
62 Nguyễn Văn Đượm Bằng thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa hạng nhì -Thuyền trưởng H2
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
1
63 Nguyễn Văn Đạt 1982 TC XD Cảng -
đường thủy
-Thợ máy PT TNĐ hạn chế;
-CC ĐKPT tốc độ cao loại II;
-Thuyền trưởng H3 hạn chế
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
9
64 Nguyễn Huỳnh Hồng  Trung cấp Xây dựng công trình thủy CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ 7
65 Nguyễn Văn Hai Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Bằng nghề QLĐT;
-Thuyền trưởng H2;
-Chứng chỉ ĐKPT TĐC loại I;
-CC Sắt hàn; Nghề sửa chữa máy
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
22
66 Nguyễn Trọng Phương
 
Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Bằng nghề QLĐT
-Chứng chỉ ĐKPT TĐC loại 2;
-Thuyền trưởng H3
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
 
24
67 Nguyễn Minh Chí Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Chứng chỉ ĐKPT TĐC loại 2
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
11
68 Nguyễn Văn Hiền Trung cấp Xây dựng công trình thủy -CN Trạm trưởng;
-CC bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra;
-Thuyền trưởng H3
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
34
69 Phan Thành Khắc Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Chứng chỉ lái PT TNĐ hạn chế;
- Máy trưởng H3
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
7
70 Trần Trọng Thể Trung cấp điện
 công nghiệp
CN nghiệp vụ điều tiết khống chế
ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
3
71 Nguyễn Trọng Khang Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Chứng chỉ nghiệp vụ Trắc địa;    
-Thuyền trưởng H3 hạn chế
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
9
72 Nguyễn Việt Cường Trung cấp Xây dựng công trình thủy -Chứng chỉ QLĐT
-Chứng chỉ Sắt hàn;
-TC cơ khí ô tô và máy xây dựng
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
7
73 Cao Văn Thức   Kỹ sư Kinh tế
xây dựng
-Bằng nghề Khảo sát đường thủy
-CN nghiệp vụ điều tiết khống chế ĐBGT và chống va trôi trên ĐTNĐ
12

Danh mục: Hồ sơ năng lực


Bài viết liên quan

Logo đối tác

Vui lòng đợi!


Scroll