GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU CÔNG TY WAMICO 12

GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ:
Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12
Trụ sở chính: 99A Tầm Vu, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại:  0292.838.403
Fax: 0292.839.893
Website

HỆ THÔNG EMAIL
HỆ THỐNG FTP

Hồ sơ năng lực

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
Danh sách họ tên, trình độ, bằng cấp... của cán bộ và công nhân 29/08/2017 160
Sơ đồ tổ chức
Giới thiệu về sơ đồ tổ chức của công ty 29/08/2017 231

Logo đối tác

Vui lòng đợi!


Scroll