GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU CÔNG TY WAMICO 12

GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ:
Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12
Trụ sở chính: 99A Tầm Vu, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại:  0292.838.403
Fax: 0292.839.893
Website

HỆ THÔNG EMAIL
HỆ THỐNG FTP

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của công ty
Các lĩnh vực kinh doanh của công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa số 12 tính đến ngày 31 tháng 05 năm 2016 10/06/2017 196

Logo đối tác

Vui lòng đợi!


Scroll