GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA SỐ 12 (WAMICO No 12)

Trụ sở chính: 99A Tầm Vu, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại:  0292.838.403  
Fax:
0292.839.893
Website : www.dtnd12.vn       
Email: congty@dtnd12.vn

HỆ THỐNG EMAIL
HỆ THỐNG NỘI BỘ

Thông báo đấu giá công khai cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo đấu giá công khai cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12 như sau:

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ CÔNG KHAI CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-ĐTKDV ngày 28/01/2022 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thông báo bán đấu giá công khai cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12.

  1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

     - Doanh nghiệp:      CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 12

     - Địa chỉ:               99A Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

     - Điện thoại:            (029) 2383 8403                                                 Fax: (029) 2383 9893

     - Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ liên quan vận tải. Chi tiết: Quản lý luồng, hành lang an toàn giao thông giao thông đường thủy nội địa. Dịch vụ điều tiết giao thông phục vụ thi công các công trình cầu vượt sông và các công trình đường thủy nội địa. Bảo trì đường thủy nội địa.

     - Vốn điều lệ:         10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

  1. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 12.
  2. Tổ chức tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, HCM.
  3. Tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Lầu 8, Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, HCM.
  4. Cổ phần chào bán:

     -   Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

     -   Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

     -   Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 510.000 cổ phần (Năm trăm mười nghìn cổ phần).

     -   Số lượng cổ phần/lô cổ phần: 510.000 cổ phần/lô cổ phần

     -    Tổng số lô cổ phần đấu giá: 01 lô.

     -   Giá khởi điểm để đấu giá: 9.804.000.000 đồng/lô cổ phần (Chín tỷ tám trăm linh bốn triệu đồng một lô cổ phần)

     -   Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần

     -   Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 510.000 cổ phần

     -   Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 510.000 cổ phần

     -   Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

  1. Công bố thông tin; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá

     -    Công bố thông tin từ ngày 15/04/2022 tới ngày 09/05/2022 tại SCIC, WAMICO NO.12, BVSC và đăng trên các báo Đầu tư, báo Kinh tế và Đô thị, báo Cần Thơ.

     -   Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8h30 ngày 15/04/2022 đến 16h30 ngày 26/04/2022.

     -   Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 14h30 ngày 09/05/2022.

     -    Địa điểm: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT - Lầu 8, số 233 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

    -   Thời gian: 15h00 ngày 09/05/2022.

    -   Địa điểm: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT - Lầu 8, số 233 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

  1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

    -   Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/05/2022 đến ngày 16/05/2022.

    -   Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền đặt cọc: Từ ngày 10/05/2022 đến ngày 16/05/2022.

Tài liệu đính kèm : Tải tại đây
 


Danh mục: Tin tức Thông cáo báo chí Tin công nghệ Lĩnh vực kinh doanh Các đơn vị trực thuộc Các phòng ban trực thuộc Các chi nhánh trực thuộc Ban lãnh đạo


Bài viết liên quan

Logo đối tác

Vui lòng đợi!


Scroll