GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA SỐ 12 (WAMICO No 12)

Trụ sở chính: 99A Tầm Vu, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại:  0292.838.403  
Fax:
0292.839.893
Website : www.dtnd12.vn       
Email: congty@dtnd12.vn

HỆ THỐNG EMAIL
HỆ THỐNG NỘI BỘ

SỐ LIỆU VỀ NĂNG LỰC KINH NGHIỆM


 
        IV-  SỐ LIỆU VỀ NĂNG LỰC KINH NGHIỆM
  1. Tổng số năm kinh nghiệm:
Tính chất công việc                  Số năm kinh nghiệm
- Đảm bảo an toàn giao thông thuỷ
- Quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa
- Sản xuất, sửa chữa, lắp đặt báo hiệu đường thủy
 
Từ năm 1976 đến năm 2017: 41 năm    
 
2- Danh sách các hợp đồng thực hiện và hoàn thành:
   
Tính chất công trình
Thời hạn hợp đồng  
Tên cơ quan ký  hợp đồng
Khởi công Hoàn thành
 
A
ĐIỀU TIẾT HƯỚNG DẪN ĐẢM BẢO AN TOÀN
GIAO THÔNG THỦY
               
1 Điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông thủy thi công cầu Cái Tư T 11/2004 T 4/2006 Ban QLDA
Đàu tư xây dựng TP. Cần Thơ
2  Điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông thủy thi công cầu Cái Lớn và cầu Cái Bé thuộc dự án Đường hành lang ven biển phía Nam, đoạn Minh Lương – Thứ Bảy T02/2012 T5/2014 Công ty TNHH    Kỹ thuật &         Xây dựng Kukdong
3 Điều tiết, hướng dẫn giao thông qua khu vực cầu Ô Môn năm 2014  T8/2014 T8/2014 Cục Đường thủy
 nội địa Việt Nam
4 Điều tiết, hướng dẫn giao thông qua khu vực cầu Ô Môn năm 2015 T10/2015  T11/2015 Cục Đường thủy
nội địa Việt Nam
5 Lắp đặt và duy trì báo hiệu , điều tiết hướng dẫn đảm bảo  giao thông thủy phục vụ thi công cầu Dân sinh Phú Hữu T 11/2016 T 3/2017 Công ty CP Cơ khí điện máy Cần Thơ
  ĐIỀU TIẾT HƯỚNG DẪN ĐẢM BẢO AN TOÀN
GIAO THÔNG THỦY
Khởi công Hoàn thành Tên cơ quan ký  hợp đồng
6 Điều tiết hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực cầu Ô Môn trên rạch Ô Môn - 2016 T7/2016  T4/2017 Ban Quản lý dự án Đường thủy nội địa
 
7  Điều tiết hướng dẫn giao thông đường thủy nội địa khu vực cầu Ô Môn trên rạch Ô Môn - 2017 (liên danh thực hiện) T5/2017 T12/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
8 Đảm bảo giao thông thủy thi công cầu Vàm Cống – đang thực hiện  T 3/2014 T02/2018 Liên danh Công ty GS E&C và Hanshing E&C
9 Điều tiết đảm bảo ATGT ĐTNĐ cho cầu và cống – dự án thi công tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi (gói CW1)  T4/2017  2019 Liên danh Lotte-Halla-Hanshin
10 Điều tiết đảm bảo ATGT ĐTNĐ cho cầu và cống – dự án thi công tuyến Lộ Tẻ-Rạch Sỏi (gói CW2) T4/2017 2019 Liên danh Kumho và Huyndai
B SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT, DUY TU BÁO HIỆU      
1 Sản xuất, lắp đặt báo hiệu đường dây điện vượt sông, công trình đường dây 220kV Ô Môn - Sóc Trăng T 5/2013 T 7/2013 Công ty Truyền tải điện 4- CN Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia
2 Sửa chữa báo hiệu rạch Cần Thơ, kênh Xà No, rạch Cái Nhứt, rạch Cái Tư - năm 2014  T11/2014 T12/2014 Cục Đường thủy nội địaViệt Nam
3 Sửa chữa phao báo hiệu thuộc dự án hai tuyến đường thủy rạch Cái Tư - năm 2015  T11/2015 T12/2015 Cục Đường thủy nội địaViệt Nam
4 Sản xuất, lắp đặt thay thế các báo hiệu bờ rạch Cái Côn, kênh Quản Lộ Phụng Hiệp năm 2015  T11/2015 T12/2015 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
5 Sản xuất, lắp đặt bổ sung báo hiệu trên tuyến sông Hậu nhánh Cù lao Thốt Nốt  năm 2015  T11/2015 T12/2015 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
6 Sửa chữa báo hiệu bờ thuộc dự án hai tuyến đường thủy trên kênh Xà No  năm 2015 T 9/2015 T11/2015 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
7 Bố trí báo hiệu hướng dẫn giao thông phục vụ thi công khoan địa chất cầu Quang Trung T 3/2016 T4/2016 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn thiết kế B.R
  SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT, DUY TU BÁO HIỆU Khởi công Hoàn thành Tên cơ quan ký  hợp đồng
8 Bố trí báo hiệu hướng dẫn giao thông phục vụ thi công khoan địa chất cầu Trần Hoàng Na  T 3/2016 T4/2016 Chi nhánh Công ty Cổ phần TVTK giao thông vận tải phía Nam - Xí nghiệp Tư vấn Địa chất công trình 
9  Sản xuất, lắp đặt  và duy trì báo hiệu , ĐBGT đường sông phục vụ thi công-Dự án kè chống sạt lỡ sông Ô Môn - TP Cần Thơ  T 6/2015 T 7/2018 Công ty CP xây lắp Thủy lợi Hưng Yên
10 Gói  thầu XL Sửa chữa phao báo hiệu sông Cái Tư, sông Cái Tàu, rạch Ngã Ba Đình, sông Cái Lớn năm 2016  
T10/2016
 
T12/2016
Ban Quản lý dự án Đường thủy nội địa
11 Gói  thầu XL Sửa chữa di dời cột báo hiệu kênh Thị Đội Ô Môn , sông Cái Bé, kênh Quản Lộ Phụng Hiệp năm 2016 T10/2016 T12/2016 Ban Quản lý dự án Đường thủy nội địa
12 Gói  thầu XL Sản xuất, bổ sung thay thế phao báo hiệu rạch Ô Môn, rạch Cái Tư, rạch Ngã Ba Đình, sông Cái Lớn, rạch Cái Tàu năm 2016  T10/2016 T12/2016 Ban Quản lý dự án Đường thủy nội địa
13 Gói  thầu XL Sản xuất thay thế cột báo hiệu sông Cái Bé năm 2016  T10/2016  T12/2016 Ban Quản lý dự án Đường thủy nội địa
14 Cho thuê phương tiện, chở nhân viên khảo sát đo đạc thủy văn  
T3/2016
 
T4/2016
Công ty Cổ phần Lilama 18
15 Gói  thầu XL Sản xuất, lắp đặt bổ sung hệ thống báo hiệu khu vực chợ nổi Cái Răng trên rạch Cần Thơ  T11/2016 T12/2016 Ban Quản lý dự án  Đường thủy nội địa
16 Khảo sát và lắp đặt báo hiệu bến thủy nội địa    T 12/2016 T12/2016 Phòng Cảnh sát Đường thủy – CA thành phố Cần Thơ
17 Quản lý bảo trì đảm bảo giao thông thường xuyên đường thủy nội địa năm 2015  T 01/2015 T4/2016 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
  SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT, DUY TU BÁO HIỆU Khởi công Hoàn thành Tên cơ quan ký  hợp đồng
18 Quản lý bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa năm 2016:
-Gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến thuỷ nội địa Quốc gia 19
-Gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến thuỷ nội địa Quốc gia 20
 
 T5/2016
 
T5/2017
Ban Quản lý dự án  Đường thủy nội địa
19 Quản lý bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa năm 2017:
-Gói thầu: Bảo trì  tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia khu vực 07
-Gói thầu: Bảo trì tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia khu vực 08
 T5/2017  T12/2017 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
 
 

Danh mục: Tin tức Hồ sơ năng lực


Bài viết liên quan

Logo đối tác

Vui lòng đợi!


Scroll