MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020-2024

Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì Đường thuỷ nội địa số 12 thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

Danh mục: Tin tức Thông cáo báo chí Bản tin nội bộ


Bài viết liên quan

Logo đối tác

Vui lòng đợi!


Scroll