GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA SỐ 12 (WAMICO No 12)

Trụ sở chính: 99A Tầm Vu, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại:  0292.838.403  
Fax:
0292.839.893
Website : www.dtnd12.vn       
Email: congty@dtnd12.vn

HỆ THỐNG EMAIL
HỆ THỐNG NỘI BỘ

Ban lãnh đạo công ty

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa số 12 gồm có như sau:  
1- BÀ  : HỒ ANH ĐÀO                 - CHỦ TỊCH HĐQT

2- ÔNG: NGUYÊN THÔNG THẠO  - THÀNH VIÊN HĐQT -  GIÁM ĐỐC. 

 3 - ÔNG: NGUYỄN HỮU TUẤN      - THÀNH VIÊN HĐQT -  PHÓ GIÁM ĐỐC.

 4 - ÔNG NGUYỄN PHI HÙNG          - THÀNH VIÊN HĐQT.

 5 - BÀ: LÝ THỊ TRÚC LINH             - KẾ TOÁN TRƯỞNG.   

 

Danh mục: Ban lãnh đạo


Bài viết liên quan

Logo đối tác

Vui lòng đợi!


Scroll