Các phòng ban trực thuộc

Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa số 12 có tất cả 04 Phòng ban trực thuộc bao gồm: Phòng Hành chính Quản trị; Phòng Kế toán Tài vụ; Phòng Kỹ thuật Giám sát; Phòng Kinh doanh
Trụ sở công ty đặt tại địa chỉ : 99A - đường Tầm Vu - Phường Hưng Lợi - Quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ gồm các phòng ban sau : 

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
    Điện thoại:  02923.838403 - 101 hoặc 102    Email : congty@dtnd12.vn


2. PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ
    Điện thoại: 002923.838403 - 105 hoặc 107    Email : phongkttv@dtnd12.vn


3. PHÒNG KỸ THUẬT GIÁM SÁT
    Điện thoại 02923.838403 - 106 hoặc 02923.733192     Email : phongktgs@dtnd12.vn


4. PHÒNG KINH DOANH
    Điện thoại 02923.838403 - 110 hoặc 02923.733194    Email : phongkd@dtnd12.vn

 

Danh mục: Các phòng ban trực thuộc


Bài viết liên quan

Logo đối tác

Vui lòng đợi!


Scroll