GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA SỐ 12 (WAMICO No 12)

Trụ sở chính: 99A Tầm Vu, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại:  0292.838.403  
Fax:
0292.839.893
Website : www.dtnd12.vn       
Email: congty@dtnd12.vn

HỆ THỐNG EMAIL
HỆ THỐNG NỘI BỘ

Các phòng ban trực thuộc

Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa số 12 có tất cả 04 Phòng ban trực thuộc bao gồm: Phòng Hành chính Quản trị; Phòng Kế toán Tài vụ; Phòng Kỹ thuật Giám sát; Phòng Kinh doanh
Trụ sở công ty đặt tại địa chỉ : 99A - đường Tầm Vu - Phường Hưng Lợi - Quận Ninh Kiều - TP. Cần Thơ gồm các phòng ban sau : 

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
    Điện thoại:  02923.838403 - 101 hoặc 102    Email : congty@dtnd12.vn


2. PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ
    Điện thoại: 002923.838403 - 105 hoặc 107    Email : phongkttv@dtnd12.vn


3. PHÒNG KỸ THUẬT GIÁM SÁT
    Điện thoại 02923.838403 - 106 hoặc 02923.733192     Email : phongktgs@dtnd12.vn


4. PHÒNG KINH DOANH
    Điện thoại 02923.838403 - 110 hoặc 02923.733194    Email : phongkd@dtnd12.vn

 

Danh mục: Các phòng ban trực thuộc


Bài viết liên quan

Logo đối tác

Vui lòng đợi!


Scroll