Một số hình ảnh về báo hiệu của Công ty đang sản xuất

Hình ảnh về giai đoạn sản xuất báo hiệu


Chuẩn bị vật liệu để sản xuất báo hiệu


Đổ cột xi măng
Phao báo hiệu đang trong quá trình sản xuất
Cột báo hiệu đang trong quá trình sản xuất


Nguồn tin: Phòng Hành chính Quản trị

 

Danh mục: Thông cáo báo chí


Bài viết liên quan

Logo đối tác

Vui lòng đợi!


Scroll